همایش حقوق خانواده و رسانه- اخبار کنفرانس
شرکت در همایش به صورت آنلاین لینک شرکت مجازی در همایش

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/9 | 
به اطلاع مخاطبین گرامی میرساند
امکان شرکت در همایش حقوق خانواده و رسانه به صورت آنلاین و مجازی از طریق مسیر lms.refah.ac.ir جلسه برنامه پژوهشی دانشکده رفاه ( لینک ذیل) فراهم میباشد.

https://adobe۲.refah.ac.ir/s۴۰۰۱۴f۴۶df۵ea۳۲d۴c۹e۹۰a۴۷c۳/
 
نشانی مطلب در وبگاه همایش حقوق خانواده و رسانه:
http://flmc.refah.ac.ir/find-1.55.27.fa.html
برگشت به اصل مطلب